JÁTÉKSZABÁLYZAT - MÍVES TÉSZTA

 

 1. A Játék neve és szervezője

A “Nyerj egy TV-t a kedvenc MÍVES recepteddel!” nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a MÍVES Tészta Manufaktúra Kft. (a továbbiakban: Szervező).

 

A Játékot a Szervező a @mivesteszta Instagram és Facebook oldalán keresztül bonyolítja.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden Instagram, Facebook vagy TikTok felhasználó, 18 év feletti, természetes személy, (a továbbiakban: Játékos).

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, továbbá az adatkezelési szabályokat és a marketingcélú üzenetekről való engedélykérést nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Kizárásra kerül az a Játékos is, aki más Játékos fényképével, receptjével visszaél, újból megosztja, vagy a sajátjaként tünteti fel és így nevez a játékban. Ilyen esetben a korábbi dátummal megosztott nevezés érvényes. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A Játék menete:

Azok a játékosok, akik a https://www.mivesteszta.hu/nyeremenyjatek címen elérhető aloldalon az ott szereplő feltételnek eleget tesznek a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba.

 

A játék lépései:

 • a résztvevőnek vásárolnia kell egy csomag tetszőlegesen kiválasztott MÍVES Tésztát
 • el kell készítenie egy tésztaételt
 • az erről készült fotót megosztani valamelyik közösségi oldalon a #mivestesztarecept hashtag-et használva. Több közösségi oldalon való megosztás = nagyobb esély, hiszen a több platformon való megosztással többször "kerül a kalapba" a játékos. 
  Ugyanígy több recept megosztása is növeli a nyerési esélyeket.
 • feltétel, hogy látszódjon a MÍVES Tészta márkajelzése az elkészült fotón
 • a részvételhez regisztrálnia kell a a https://www.mivesteszta.hu/nyeremenyjatek oldalon

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék időtartama: 2023.05.25 - 2023.06.12.

A főnyeremény sorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő programmal vagy a szervező döntése szerint manuálisan, szintén a véletlenszerűséget szem előtt tartó módon történik.
A sorsolásról videófelvétel készül és azonnal publikálásra kerül a Míves Tészta közösségi oldalakon.

Az egyéb feltételekhez kötött nyeremények esetében:

 • a legtöbb lájkot kapott nevezés kategóriában a posztok alatti lajkokat a lezárás pillanatában ellenőrizzük és ítéljük oda a nyereményt 
 • a legkedvesebb recept kategóriában az összes recept átnézése után a Míves Tészta belső szavazása alapján ítéljük oda a nyereményt

Sorsolás és kihirdetés időpontja: 2023.06.13.


A sorsolás a nevezést jelentő posztok alapján történik.
Ennek menete: 

  1. kigyűjtjük az érvényes szavazatokat a hashtagek alapján (érvényesnek minősülhet az egyértelmű játékra nevezési szándék hibás, elírt vagy a szándékosságot nem feltételezhetően rosszul megírt hashtagek is, pl.:#mívestészta; #mivesteszta; #mívestésztarecept; #mivestesztarecept; #mivestesztarectep... stb. A legfontosabb kritérium a mivesteszta vagy mívestészta helyes leírása, használata)
  2. a kigyügytött nevezések alapján elvégezzük a sorsolást és videóra rögzítjük
  3. a videót megosztjuk a Míves Tészta FB oldalon
  4. a nyertest értesítjük a profilja alapján - amennyiben ezt a funkciót letiltotta a videó alapján kell önállóan jelentkeznie - majd bizonyítást kérünk a helyes regisztrációra azáltal, hogy elküldi nekünk a regisztráció után kapott visszaigazoló e-mailt.
   Amennyiben a weboldalon lévő regisztráció hiányzik, új nyertest sorsolunk ki.
  5. A Játékosokat értesítjük e-mailben is.
   A nyertesek értesítése történhet aznap vagy a következő munkanapon.

 

 1. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményét a MÍVES Tészta Manufaktúra Kft. biztosítja.

Nyeremények: 

 • 2 db 15.000 Ft értékű ajándékcsomag a MÍVES Tészta Manufaktúra kínálatából.
 • 1 db 164 cm képátlójú TV
 • Míves Tészta Mester cím 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben 3 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;

nem lehet felvenni a nyertessel az adott platformon üzenet vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;

a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.

egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel a regisztrációkor megadott e-mail címen, illetve telefonon történik, amely megkeresésre ők 3 munkanapon belül privát üzenetben kötelesek visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei szintén e-mailben vagy telefonon kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni és a nyereményt újra kisorsolni.

 

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Míves Tészta Manufaktúra (Míves Tészta Manufaktúra Kft) a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tett. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot és a promóciót az Instagram, Facebook vagy TikTok nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik az Instagramhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a MÍVES Tészta Manufaktúra Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagram, Facebook vagy TikTok közösségi oldalnak.

 

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.